ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΒΔΕΛΛΕΣ

Το 1ο πιστοποιημένο βδελλοθεραπευτήριο στην Ελλάδα, σύμφωνα με την European Association of Hirodutherapists και την Hirodutherapy SK της Σλοβακἱας.

Δεν υπάρχει τίποτα για κράτηση αυτή τη στιγμή